Янка Купала. Вершы. Білоруський класик.

Уже вчора я приїхав із Білорусії, де відкрив для себе деяких письменників. Сьогодні вас ознайомлю із віршами Янки Купали. Надіюся проблем із білоруською у вас не буде 🙂

МУЖЬІК

Што я мужик, усе тут знаюць
І, як ёсць гэты свет вялік,
3 мяне смяюцца, пагарджаюць, –
Бо я мужик, дурны мужик.

Чытаць, пісаць я не умею,
Не ходзіць гладка мой язык,
Бо толькі вечна ару, сею, –
Бо я мужик, дурны мужик.

Бо з працы хлеб свой здабываю,
Бо зношу лаянку і крик
І свята рэдка калі знаю, –
Бо я мужик, дурны мужик.

Галеюць дзеці век без хлеба,
Падзёрты жончын чаравік,
Не маю грошы на патрэбу,
Бо я мужик, дурны мужик.

Заліты потам горкім вочы;
Ці я малы, ці я старик, –
Працую, як той вол рабочы, –
Бо я мужик, дурны мужик.

Як хвор ды бедзен – сам бяруся
Лячыць сябе: я чараўнік!
Бо я без доктара лячуся, –
Бо я мужик, дурны мужик.

Што голы я павінен згінуць,
Як той у лесе чашчавік,
І, як сабака, свет пакінуць, –
Бо я мужик, дурны мужик.

Але хоць колькі жыць тут буду,
Як будзе век тут мой вялік,
Ніколі, браткі, не забуду,
Што чалавек я, хоць мужык.

І кожны, хто мяне спытае,
Пачуе толькі адзін крык:
Што хоць мной кожны пагараджае,
Я буду жыць! – бо я мужык!

1905

ВОРАГАМ БЕЛАРУШЧЫНЫ

Чаго вам хочацца, панове?
Які вас выклікаў прымус
Забіць трывогу аб тэй мове,
Якой азваўся беларус?

Чаму вам дзіка яго мова?
Паверце, вашай ён не ўкраў,
Сваё ён толькі ўспомніў слова,
З якім радзіўся, падрастаў.

Цяпер і вы загаварылі,
З апекай выйшлі, як з зямлі;
А што ж дагэтуль вы рабілі?
А дзе ж дагэтуль вы былі?

Ваш брат і цёмны, і галодны;
Хацінка свой зжывае век;
І век не знаў ён дум свабодных,
І крыўдзіў свой брат – чалавек.

Вам страшна нашай слёзнай песьні
І жальбы страшна вам глухой?
Вам жудка сонца напрадвесні?
Мілей вам холад з цемнатой?

А што ж вам беларус такога
Пасмеў зрабіць, пасмеў сказаць?
Эх, трэба ўчыць яшчэ вас многа,
Як свайго брата шанаваць!

Эх, кіньце крыўдамі карміцца,-
Кожны народ сам сабе пан;
І беларус можа змясціцца
Ў сям’і нялічанай славян!

Напасьцю, лаянкай напраснай
Грудзей не варта мазаліць!
Не пагасіць вам праўды яснай:
Жыў беларус і будзе жыць!

Не столькі “хамскія натуры”
На карках вынеслі сваіх!
І свіст даношчыкаў пануры,
Паверце, не запудзіць іх!

К свабодзе, роўнасьці і знанню
Мы працярэбім сабе след!
І будзе ўнукаў панаванне
Там, дзе сягоння плача дзед!

1907

Як вам? Надіюся, що передрукував правильно 🙂

Share